“Twee gemeenschappen leven apart. Als je elkaar niet kent dan wordt je onverschillig van elkaar”.