Je maintiendrai

< “Asielzoekers moeten zich aan de regels houden” Westerland

> “je moet ’t koren van het kaf scheiden, je moet je eigen burgers beschermen, je moet de rommel eruit halen” Koewacht