Je maintiendrai

< “Als ze hier komen werken en zich aanpassen dan heb ik er geen problemen mee” Ellewoutsdijk

> Zwemersdam